logo hocngheseo.com mới

Các câu lệnh hay hữu ích trong MongoDB

Các câu lệnh hay hữu ích trong MongoDB

Hãy chia sẻ bài viết này giúp mình

1. forEach:

– Sử dụng forEach để thay đổi giá trị các row:
db.getCollection(‘CollectionA’).find().forEach((x)=>{
x.value =x.value+1;
print( x.value);
db.getCollection(‘CollectionA’).save(x); // lưu x với giá trị mới, nếu không có hàm save() thì sau khi chạy xong value sẽ như cũ.
})
– Upsert row from Collection A to Collection B:
db.getCollection(‘CollectionA’).find().forEach((x)=>{
 db.getCollection(‘CollectionB’).update(

   {“phone”:x.phone},

   {

    “phone” : x.phone,

    “name” : x.name,

    “address” : “”,

    “email” : “”,

    “note” : “BH”,

    “describe” : x.describe,

    “create_by” : {

      “user_extension” : “101”,

      “username” : “101”

    }

  },

  {

   upsert: true

 }
 )
})

2. FIND:


 – Find dữ liệu with regex:
—–db.getCollection(‘CollectionA’).find({‘field’:{$phone:{value:{$regex:”.*09.*”}}}})
Tìm hiểu thêm regex
-Modify data and save:
—–db.getCollection(‘CollectionA‘).find().forEach((x)=>{
    x.modifytime =x.modifytime.replace(/-/g,” “);
    print( x.modifytime);
     var start = new Date( x.modifytime )
    print( start.getTime()/1000 )
   db.getCollection(‘CollectionA‘).save(x);
    })

3. Aggregate:


db.getCollection(CollectionA’).aggregate([

    {

        “$lookup”: {

            “from”: “CollectionB”,

            “localField”: “aField”,

            “foreignField”: “bField”,

            “as”: “data”

        }

    },

     { “$out” : “CollectionC” }

])

db.getCollection(‘CollectionA’).aggregate([
    {
        “$lookup”: {
            “from”: “CollectionB”,
            “localField”: “aField”,
            “foreignField”: “bField”,
            “as”: “data”
        }
    }

])

4. Update:
db.getCollection(‘CollectionA’).update(
  {“codecuocgoi”:{$in:[“L”,”LN”,”L1″]}},
  { $set: {“agentCaring”: NumberLong(802)} },
  false,
  true
)
Nếu thấy bài viết “Các câu lệnh hay trong mogodc” hay thì hãy để lại đánh giá 5 sao nhé. Đừng quên tìm hiểu về dịch vụ SEO | dịch vụ thiết kế website | đào tạo SEO của mình nhé.
Liên hệ hotline: 0868976368
Email: hoinguyenct@gmail.com
5/5 - (1 bình chọn)

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký bài viết để ủng hộ mình nhé

Xem thêm các bài viết hứu ích khác

Bạn có muốn đẩy website của bạn lên Top Google?

Hãy nhấn vào nút Liên hệ và giữ liên lạc nhé

Bạn có muốn đẩy website của bạn lên top google

Liên hệ

Bạn cần nhiều hơn thế?

Đăng ký ngay email của bạn để nhận nhiều ưu đãi mới nhất