Thẻ: Control : Kiểm soát KPI

  • Home / Control : Kiểm soát KPI

Top 10 loại giá trị cốt lõi của Marketing là gì?

Tìm hiểu giá trị cốt lõi của Marketing Nhiều bạn vẫn nhầm lẫn Marketing chính là Sản phẩm hay Marketing là Truyền thông quảng cáo. + Products Focus là thế hệ marketing 1.0 từ rất nhiều…