[SELL – BÁN] CONSTRUCTERA – CONSTRUCTION & BUSINESS WORDPRESS THEME

Mình đã mua theme này với giá 27$ quy ra giá thóc lúa ở Việt Nam là khoảng 621.000VND.
Chụp cái màn hình tài khoản https://themeforest.net của mình để làm tin cho các bạn xem nà.

Thì theme này phù hợp để làm website bất động sản và có những tính năng nổi bật như sau:

Constructera – a WordPress Theme built for construction companies, architecture, different service providers like building firms, plumbing, carpentry, refurbishment, partitions & ceilings. Apart from it, the theme is comprehensively developed so that it can be used for any purpose. The theme is fully responsive and is easy to customize via customizer panel with live preview. The theme provides plenty of customization feature so that you can create a theme of your imagination.

The theme additionally has countdown maintenance page that you can use whenever the website is under construction. The theme provides a one-click demo import feature with 3 pre-built demos that you can import instantly.

Constructera is General Data Protection Regulation (GDPR) Compliance. The theme does not store any user data if used alone. However, we can not guarantee GDPR compliance if used with other plugins that violate GDPR.

MAIN FEATURES

 • Customizer Based
 • One Click Demo Import
 • 3 Pre Designed Demos
 • 800+ Google Web Fonts
 • Custom built Silders and Carousel
 • Multiple Header Layouts
 • Multiple Preloader Selection Option
 • Maintaince Screen (Countdown Page)
 • WooCommerce Compatible
 • Google Map Integration
 • Advanced Typography Option
 • CSS Animation
 • Cross Browser Compatible
 • Unlimited Template Color via Color Picker
 • Sidebar Layout Option
 • Translation Ready
 • Custom Widgets
 • Font Awesome Icon Chooser
 • Responsive Layouts – Works perfectly on all desktops, tablets, mobiles devices
 • Compatible with most of the major plugins
 • Easy to Customize
 • Extensive Documentation
 • Top Notch Support from the Theme Developer

PREMIUM PLUGINS INCLUDED
Revolution Slider – $25
Everest Gallery – $20
Ultimate Form Builder Pro – $20

Lưu ý: để có tiền mua code bạn sẽ có 2 cách như sau:
Cách thứ nhất: đăng ký nick trên diễn đàn và cày cuốc bài đăng các kiểu để kiếm tiền.
Cách thứ hai: cũng vẫn đăng kí nick sau đó inbox mình để ck và mình nạp tiền vào nick của bạn để mở link tải trên bài viết ra.

Cuối là nhấn vào link google drive này để tải về nhé mọi người.


theme Constructera wordpress – Google Drive

admin

No Comments

Write a Reply or Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *